BRIEVEN,  AANMELDINGSFORMULIEREN EN TOERNOOIBOEKJE

 

 

De uitnodigingsbrieven aan de oud-deelnemers en aan de regionale bonden verstuurd zijn op 13 mei 2018 verstuurd. De oud-deelnemers van wie wij het emailadres aan ons bekend is hebben de uitnodiging per email ontvangen. De deelnemers die niet over internet beschikken hebben de uitnodiging per post ontvangen.

U kunt de brieven hier nalezen.

 

 

Voor de deelnemers die zich hebben aangemeld is het volgende van belang.

U heeft zich aangemeld als deelnemer aan bovengenoemd toernooi, dat van 14 resp. 16 juli t/m 20 juli 2018 in Dieren gehouden wordt. In het verleden hebben wij voorafgaande aan het toernooi een toernooiboekje aan de deelnemers toegestuurd. Uit kostenoverwegingen zien wij daar in het vervolg van af. Alleen de deelnemers die geen toegang tot internet hebben krijgen het boekje voor de aanvang van het toernooi toegezonden. De overige deelnemers, en daar hoort u ook bij, kunnen het toernooiboekje inzien op en eventueel downloaden van onze website www.seniorentoernooi.nl. Op de eerste dag van het toernooi wordt een toernooiboekje aan u uitgereikt.

Wij willen u graag attent maken op het schaakprobleem dat u in het toernooiboekje vindt.
U kunt uw oplossing van het schaakprobleem op dinsdag 16 juli 2018 bij de wedstrijdleiding inleveren. U kunt dan meedingen naar prijs voor de beste oplosser van het toernooi Bij gelijk eindigen wordt er geloot.

Tot ziens op 14 dan wel 16 juli 2018

 

De toernooileiding.

U kunt het toernooiboekje na het verschijnen hier downloaden.

 

Voor het bekijken van pdf-bestanden heeft u het programma Adobe Reader nodig.

Dit programma moet u op uw computer installeren. U kunt het programma Adobe Reader hier verkrijgen.

Heeft u zich nog niet opgegeven dan kunt u dit ook doen via ons webformulier.

 

 

http://get.adobe.com/nl/reader/

http://www.seniorentoernooi.nl/doc/aanmeldingsformulier 2018.pdf

http://www.seniorentoernooi.nl/doc/senioren2018.pdf

http://www.seniorentoernooi.nl/doc/bonden2018.pdf

http://www.seniorentoernooi.nl/doc/aanmelden2018.php

http://www.seniorentoernooi.nl/toernooi/2018/toernooiboekje2018.pdf

http://bore.nl/aanmelden2018.php