Algemeen

Het 50e Seniorenschaaktoernooi vindt plaats van zaterdag 13 juli c.q. maandag 15 juli tot en met vrijdag 19 juli 2024, in Cultureel Centrum Theothorne te Dieren.

Het toernooi omvat:
– het Seniorenkampioenschap van Nederland;
– het Veteranenkampioenschap van Nederland;
– het Open Seniorentoernooi.

Senioren- en Veteranenkampioenschap
Het Veteranenkampioenschap en het Seniorenkampioenschap worden gespeeld in één groep. De winnaar van deze gecombineerde groep is Seniorenkampioen van Nederland. De hoogst eindigende deelnemer die op 31 december 2024 de leeftijd van 65 jaar heeft bereikt is Veteranenkampioen van Nederland. Voor de Veteranenkampioen is een bedrag van € 450,- beschikbaar als bijdrage in de kosten van deelneming aan het Wereldkampioenschap voor Veteranen dat in Europa wordt gehouden. Mocht de Veteranenkampioen afzien van deelname aan dit WK dan wordt de bijdrage onder dezelfde voorwaarden aangeboden aan achtereenvolgens de nummers twee en drie van het Veteranenkampioenschap.
Voor het gecombineerde Senioren-&Veteranenkampioenschap gelden de volgende regels:
1. de deelnemers moeten lid zijn van de KNSB
2. de deelnemende senioren moeten op 31 december 2024 de leeftijd van 50 jaar hebben bereikt
3. de deelnemende veteranen moeten op 31 december 2024 de leeftijd van 65 jaar hebben bereikt
4. de deelnemers moeten op de laatst gepubliceerde KNSB-ratinglijst een rating hebben van ten minste 1900
5. het aantal deelnemers bedraagt ten hoogste 40
6. er worden zeven ronden gespeeld volgens het Zwitsers systeem (van zaterdag 13 juli 2024 t/m vrijdag 19 juli 2024).

Open Seniorentoernooi
Mocht U niet willen deelnemen aan dit zevenrondig toernooi dan kunt U zich ook aanmelden voor het vijfrondig toernooi, van maandag 15 juli tot en met vrijdag 19 juli 2024.
De deelnemers worden bij voorkeur ingedeeld in groepen van 12 spelers. Er worden vijf ronden gespeeld volgens het Zwitsers systeem. Op elk van de vijf toernooidagen speelt men één partij.
De indeling geschiedt zoveel mogelijk op speelsterkte, waarbij wordt geprobeerd leden van dezelfde vereniging niet in dezelfde groep in te delen.

Het maximum aantal deelnemers voor de drie toernooien samen bedraagt 124. Bij de bepaling van de grens zal worden uitgegaan van de volgorde van aanmelding en betaling.

Speeltijden en speeltempo
In alle groepen beginnen de ronden om 12.30 uur, met uitzondering van de laatste ronde, deze begint om 10.30 uur.
Het speeltempo voor alle groepen bedraagt 90 minuten voor 40 zetten vermeerderd met 30 minuten voor de rest van de partij met een toevoeging van 30 seconden per zet vanaf zet 1.
De prijsuitreiking zal zo spoedig mogelijk na het einde van de laatste ronde plaats hebben, vermoedelijk zal dit rond 16.45 uur zijn.

Op deze website zal een toernooiboekje worden gepubliceerd.

Inschrijving
U kunt zich inschrijven via het digitale formulier op de toernooisite, of schriftelijk bij de toernooisecretaris (Bronmos 8, 3904 BG Veenendaal).
Het inschrijfgeld bedraagt € 55. Voor deelnemers die geen lid zijn van de KNSB die in Nederland wonen bedraagt het inschrijfgeld € 67,50. IM/GM zijn vrijgesteld van inschrijfgeld.
U wordt verzocht het inschrijfgeld over te maken naar bankrekening NL22 INGB 0006 7984 51 ten name van Stichting Seniorenschaaktoernooi te Dieren.
De deelnemers aan het Senioren- en Veteranenkampioenschap ontvangen een bevestiging van hun deelname; de deelnemers aan het Open seniorentoernooi ontvangen geen bevestiging van inschrijving.

Deelnemerslijst
Op de toernooisite wordt een voorlopige deelnemerslijst gepubliceerd. Als u uw naam op deze lijst aantreft geldt dit als een bevestiging van uw deelname aan het toernooi.
Wie zich inschrijft nadat het maximum aantal deelnemers is bereikt, ontvangt zo spoedig mogelijk bericht dat de inschrijving vooralsnog niet kan worden gehonoreerd. U wordt dan op de wachtlijst geplaatst en het reeds overgemaakte inschrijfgeld wordt zo spoedig mogelijk teruggestort.

Overnachten
Op pagina Accommodatie staat een aantal mogelijkheden vermeld. Het toernooi heeft geen arrangement met deze hotels afgesproken, het staat eenieder vrij om ook elders te informeren en/of te boeken.